Beleggingsfinanciering 

Tot aan de kredietcrises was de Nederlandse vastgoedfinancieringsmarkt een overzichtelijke; ING ref, SNS Property finance en de FGH-bank. Deze 3 vastgoedbanken hebben de crises niet overleefd. De huidige markt is veel minder overzichtelijk, er zijn tientallen verschillende financiers. COREFIN helpt u die financier te vinden met de beste voorwaarden. 

Projectfinanciering

De grootbanken zijn al jaren zeer terughoudend in de financiering van kleinschalige projectontwikkelingen of transformaties. Met name bridgefinanciers hebben dit gat opgevuld met korte leningen. Zodra het project gereed is kan de lening als beleggingsfinanciering worden overgesloten. 

Herfinanciering bestaande portefeuille  

Veel vastgoedbeleggers zijn de afgelopen jaren hard gegroeid. Een pand kopen, een financiering regelen, verbouwen, verhuren en door naar het volgende pand. De financiering is vaak 1-op-1 gekoppeld aan het onderpand. Op het moment van sluiten een prima financiering. Net als de vastgoedportefeuille heeft ook de leningportefeuille onderhoud nodig. Vaak is een pakket aan woningen makkelijk te herfinancieren tegen veel betere voorwaarden. Zo is de rente vaak lager en kan de overwaarde worden gefinancierd met deze middelen kan dan weer nieuw vastgoed worden aangekocht. 

... ook als het even tegen zit. 

Kunt u even de rente en aflossing niet voldoen, of heeft u van uw bank een brief ontvangen waarin staat dat u in 'default' bent. Wij begrijpen de stress die dit bij u veroorzaakt. Goede communicatie en een gedegen plan van aanpak richting de bank zijn essentieel om alles zo snel mogelijk weer op de rit te hebben. Met bijna een decennium aan ervaring in het Bijzonder Beheer vak helpen wij u hierbij.